تبلیغات
آموزش آنلاین مکالمه انگلیسی - درس ( 2 )

 

lesson  2 


What  do  you  enjoy  talking  about ?  

دوست داری در چه موردی صحبت کنیم 


You'd  better  make  up  your  mind                         بهتره تصمیمتو بگیری 


You  look  a little  upset                                    یک  کمی پکر به نظر می رسی


Today , I  had  a  hard  day                          امروز  روز سختی را سپری کردم


I  hope  everything  works  out  well.           امیدوارم که همه چیز روبراه باشد.

 
In  the  near  future                     در آینده ای نزدیک


The  one  before  last                 یکی مانده به آخر


I  think  so                   من هم همینطور فکر می کنمI  don’t  think  so         اما من اینطور فکر نمی کنم


leave  me  alone                          تنهام بذارbye  for  now                             فعلا خدانگهدار


As  you  wish                      هر طور دلت میخواد ، هر طور مایلی


Too  much  for  an  effort                 دنبال  یک لقمه نان می دوم


It's  not  your  business                        به شما ارتباطی نداره 


Stop  being  so  nosy                  این قدر فضولی (دخالت ) نکن


Keep  your  mind  on  your  work            حواست به کارت باشه 

 
دیوانه شدی ؟                ? are  you  crazy
حتما دیوانه شدی                        You  must  be  out  of  your  mindمگر به کله ات زده ؟                Have  you  gone  out  of  your  mindاون فقط داره ازت سو ء استفاده می کنه            She's  just  using  youعقل سالم در بدن سالم                 Sound  mind  in  a  sound  body
You're  welcome 

 کاربرد این عبارت در دو حالت است حالت اول که حتما تا 

به حال زیاد  با آن برخورد داشتیم به هنگام خوش آمد گویی 

است  و حالت دوم زمانی که در جواب تشکر  یک شخص قصد 

داریم جمله خواهش می کنم ( قابلی نداشت )  را عنوان کنیم

  

You're  welcome           خوش آمدید

 

Thank  you  for  your  advices         متشکرم  به خاطر نصیحتتان


You're  welcome                      خواهش می کنم

 


همچنین می توان به طور خلاصه از welcome  


به جای  You're  welcome   برای  هر دو حالت استفاده کرد .


 

 . تکرار جملات با یک دوست و یا حتی بصورت انفرادی 

در به خاطر سپردن آنها نقش  اساسی دارد .   

                   
                                                 کلید موفقیت =  تکرار  تکرار  تکرار