تبلیغات
آموزش آنلاین مکالمه انگلیسی - درس ( 3 )

 

lesson  3دلم برات خیلی تنگ شده                                    I  miss  you  a lot


تو برام یه دنیا ارزش داری               you  mean  a  world  to  me


بهترین ها رو  برات آرزو دارم                                  best  wishes


I  don't  have  anything  to  give  in  return

                  نمی دونم محبتت  رو چطور جبران کنم 


 


you  haven't  been  yourself
انگار خودت نیستی ( فرق کردی ، یه جور دیگه شدی )                                                    


امروز زیاد حال و حوصله ندارم      I'm  not  in  a  good  mood  today


این قدر بچه نشو ( بچه بازی در نیار )               Stop  being  such  a  baby


اینجا رو خونه خودت بدون                                   make  yourself  at  home


جات واقعا خالی بود                                        you  were  greatly  missed


لطف کردید تشریف آوردید                                        nice  of  you  to  come
 حقیقت تلخه                                   truth  is  bitter

بدجوری ریختم بهم                             I  feel  awful

عجله دارم                                  I'm  in  a  hurry

برام دعا کن                                    pray  for  me

مواظب خودت باش         take  care  of  yourself


            کلید موفقیت =  تکرار  تکرار  تکرار