تبلیغات
آموزش آنلاین مکالمه انگلیسی - درس ( 4 )

 

lesson  4
مدت زیادیه که ندیدمت              Long  time  no  see 

 عجله کن                    Hurry up 

مراقب باش                watch out 

حواست جمع باشه ( گوش به زنگ باش )            be  alert 

رو حرفت حساب می کنم             I  have  your  word  on  it 
برو پی کارت             Mind  your  own  business 

thank you  for  bringing  that  to  my  attention 
 
      ممنونم که یادم آوردی
                                       
من دیگه سنی ازم گذشته                       I'm  over  the  hill 
     
مشکل چیه ؟   مشکل کجاست ؟                ? what's  wrong 
 
دست از سر کچلم بردار                           get  off  my  back 
  
از ما گفتن بود                     keep  my  word  for  it 

خداحافظ برای همیشه                       bye  for  ever 

خدا خیرت بده                 god  bless  you 
 
 منو ببخش                           forgive me 
 

نکته :  excuse me  نیز به معنی بخشیدن است اما تفاوت عمده ای
           
           بین این دو عبارت وجود داره .

         منظور از این عبارت طلب بخشش برای انجام کار اشتباه و یا گناه

         نیست بلکه بیشتر جنبه معاشرتی داره برای مثال : 

excuse me , could  you  tell  me  the  time  
ببخشید ممکنه بگید ساعت چنده ؟

اما کاربرد forgive me  به کلی متفاوته به مثالی در این ارتباط توجه کنید 

 
I  should  never  have  abandoned  you , forgive me 

هرگز نباید ترکت می کردم ، منو ببخش 

خدایا منو ببخش      God , forgive me 


صحبتی با شما :

آیا تمرین روزانه رو در برنامه دارید ؟

جملات قبلی رو تا چه حد به خاطر دارید ؟

آیا ارسال این مطالب تا به حال کمکی به بهبود انگلیسیتون کرده ؟


practice   ,   practice  ,    practice